Cổ phiếu CFD&Cryptocurrency

Giao dịch CFD trực tuyến cho phép bạn giao dịch trên các chuyển động giá lên và giá xuống của thị trường bao gồm các chỉ số và hàng hóa.
  • Trong cùng một cách như giao dịch ngoại hối/ tiền tệ trực tuyến, bạn không mua hoặc bán những tài sản cơ bản nhưng có thể giao dịch trên sự chuyển động giá của tài sản đó thông qua giao dịch trực tuyến CFD.
  • Bạn sẽ được yêu cầu để duy trì lợi nhuận của mệnh giá tài sản trong giao dịch trực tuyến CFD.
  • Giao dịch trực tuyến CFD cung cấp sự đa dạng hóa khẩn trương đến danh mục đầu tư của bạn.
  • CFD cung cấp sự đa dạng hóa tới danh mục đầu tư của bạn.
  • Bạn có thể theo dõi các mối tương quan giữa các hàng hóa và tiền tệ và có thể giao dịch để đảm bảo rằng bạn có thể nắm bắt các sự liên quan đến chuyển động giá trong thị trường.

Cash Indices

Chỉ số Kí hiệu Yêu cầu lợi nhuận Giá cơ bản và lãi suất sử dụng cho việc điều chỉnh tài chính Đơn vị tiền tệ Giờ giao dịch
Australia 200 Index AUS200 1% AUD LIBOR Spot Next rate at 17:00 ET AUD 24 tiếng với một hiệp nghỉ từ 07:00 tới 07:05 theo giờ Sydney (Thứ Hai 09:50 mở cửa tới Thứ Bảy 07:00 đóng cửa theo giờ Sydney trong suốt quy ước mùa hè của Mỹ). 24 tiếng với một hiệp nghỉ từ 09:00 tới 09:05 theo giờ Sydney (Thứ Hai 09:50 mở cửa tới Thứ Bảy 08:00 đóng cửa theo giờ Sydney không theo quy ước mùa hè của Mỹ).
UK 100 Index UK100 1% GBP LIBOR Overnight rate at 17:00 ET GBP 24 tiếng với một giờ nghỉ từ 22:00-22:05 theo giờ London (Chủ nhật mở cửa 23:00, Thứ Sáu mở cửa 21:15 Theo giờ Anh-London)
Germany 30 Index DAX30 1% LIBOR EUR 1 Month Rate at 17:00 ET EUR Thời gian MT4 10.00 tới 24.00 (ngoại trừ ngày thứ Sáu, đóng cửa trước đó 15 phút)
EU Stocks 50 Index STOXX50 1% LIBOR EUR 1 Month Rate at 17:00 ET EUR Thời gian MT4 10.00 tới 24.00 (ngoại trừ ngày thứ Sáu đóng cửa trước đó 15 phút)
France 40 Index CAC40 1% LIBOR EUR 1 Month Rate at 17:00 ET EUR Thời gian MT4 10.00 tới 24.00 (ngoại trừ ngày thứ Sáu đóng cửa trước đó 15 phút)

Note: Non-US$ base currency accounts, in some situations may not display real time PL updating

Những hàng hóa CFD (Dầu khí)

Hàng hóa Kí hiệu Yêu cầu lợi nhuận Giá cơ bản và lãi suất sử dụng cho việc điều chỉnh tài chính Đơn vị tiền tệ Số lượng cơ bản tương đương Giờ giao dịch
Spot Brent Crude Oil UKOUSD 5% LIBOR USD 1 Month Rate at 17:00 ET USD 1 CFD = 100 barrels Chủ nhật- Thứ Sáu 20:00- 18:00 ET (Chủ nhật mở cửa 18:00, Thứ Sáu đóng cửa 17:00 ET)
Contacts

Get in touch

Thông Tin Hỗ Trợ Khách Hàng

PFD cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp 24/7

Trụ sở:
Level 8, Swanson House,12- 26 Swanson St., Auckland Central 1010, New Zealand
Địa chỉ hộp thư:
PO Box 105108, Auckland City 1143, New Zealand
Hỗ trợ kỹ thuậy\t:
+64 9 6320129/100/121
Email:
Mở tài khoản, IB:
+ 64 9 6320129
Email:
Skype: