Rút Tiền

Để có thể rút tiền ra khỏi tài khoản, khách hàng cần điền mẫu đơn hoặc gửi yêu cầu rút tiền về địa chỉ email dưới đây.

Sau khi nhận được mẫu đơn yêu cầu rút tiền của khách, bộ phận Kế Toán sẽ thực hiện thanh toán ngay lập tức trong vòng 1 giờ nếu như yêu cầu rút tiền đó được gửi trong khoảng thời gian từ 06h00 sáng tới 11h00 trưa (Theo giờ Việt Nam).

Nếu như đơn rút tiền hoặc yêu cầu rút tiền được gửi ngoài giờ làm việc của bộ phận kế toán. Khách hàng sẽ nhận được tiền tại tài khoản mà mình yêu cầu vào sáng sớm ngày làm việc kế tiếp.

Các lệnh chuyển tiền nội bộ giữa các IB và khách hàng phải từ 100 $ trở lên. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với nhân viên hỗ trợ của PFD để thực hiện một cách chính xác nhất đơn rút tiền. Mẫu đơn rút tiền và yêu cầu rút tiền vui lòng gửi về

Chúng tôi chấp nhận 02 hình thức gửi yêu cầu rút tiền. bằng cách thực hiện trực tuyến và bằng cách gửi email.

Thực hiện trực tuyến

Vui long sử dụng thông tin đăng nhập MT4 của bạn để đăng nhập tại đây và thực hiện yêu cầu rút.

Thực hiện trực tuyến

Yêu cầu bằng cách gửi Email

Vui long tải mẩu đơn sau và điền đầy đủ thông tin và gửi về [email protected] hoặc qua đường bưu điện tại đĩa chỉ của PFD: PO Box 105108, Auckland City 1143, New Zealand.

Đơn rút tiền được thiết kế cho việc chuyển khoản ngân hang quốc tế. Nếu quý khách yêu cầu rút bằng hình thức khác thì có thể thay đổi các thông tin tương ứng.

Tải mẫu đơn
Contacts

Get in touch

Thông Tin Hỗ Trợ Khách Hàng

PFD cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp 24/7

Trụ sở:
Level 8, Swanson House,12- 26 Swanson St., Auckland Central 1010, New Zealand
Địa chỉ hộp thư:
PO Box 105108, Auckland City 1143, New Zealand
Hỗ trợ kỹ thuậy\t:
+64 9 6320129/100/121
Email:
Mở tài khoản, IB:
+ 64 9 6320129
Email:
Skype: