Theo Chúng Tôi:

Multi Account Manager (MAM)

Multi Account Manager (MAM) được thế kế riêng biệt dành cho các nhà quản lý quỹ tiền tệ. MAM là một plug-in được chạy trực tiếp trên server MT4 với khả năng vào lệnh cùng một lúc trên nhiều tài khoản con. Qua đó các nhà quản lý có thể kiểm soát các giao dịch cũng như không cần thực hiện thao tác rút nạp tiền trên nhiều tài khoản. Tất cả các hoạt chỉ cần thực hiện trên tài khoản Master sau đó hệ thống sẽ tự động phân bổ trên các tài khoản con.

Thủ tục đăng Ký sử dụng dịch vụ và phần mềm MAM:

Các khách hàng đồng ý sử đụng dịch vụ giao dịch ủy thác thì cần phải điền mẫu đơn  Ủy quyền giao dịch trên tài khoản thông qua phần mềm MAM và gửi về [email protected] . Các nhà cung cấp dịch vụ giao dịch ủy thác có thể sẽ bị yêu cầu các giấy tờ pháp lý để có thể thực hiện việc giao dịch ủy thác trên các tài khoản của khách hàng.

Vui lòng sử dụng mẫu đơn bên dưới đây để đăng ký làm nhà cung cấp dịch vụ ủy thác trên phần mềm MAM:

Ưu điểm

  • Có thể vào lệnh cùng một lúc cho tài khoản phụ/con trên một tài khoản MT4 Master
  • Không giới hạn số lượng tài khoản phụ/con
  • Giao dịch tối thiểu từ 0.01 lot (1000 đơn vị)
  • Có thể dùng Expert Advisor (EA) trong giao dịch
  • Quản lý dễ dàng và chuyên nghiệp qua phần mềm MT Manager