Nạp Tiền Vào Tài Khoản

Làm Sao Để Nạp Tiền Vào Tài Khoản ?

Có rất nhiều các để nạp tiền vào tài khoản giao dịch của bạn. Hãy sử dụng các hình thức dưới đây !

Xin lưu ý rằng : Nhà cung cấp thanh khoản có thể tính thêm phí nghiệp vụ cho các giao dịch của bạn. PFD sẽ không chịu phần phí đó, nó có thể sẽ được trừ trên số tiền giao dịch trong quá trình xử lý.

Contacts

Get in touch

Thông Tin Hỗ Trợ Khách Hàng

PFD cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp 24/7

Trụ sở:
Level 8, Swanson House,12- 26 Swanson St., Auckland Central 1010, New Zealand
Địa chỉ hộp thư:
PO Box 105108, Auckland City 1143, New Zealand
Hỗ trợ kỹ thuậy\t:
+64 9 6320129/100/121
Email:
Mở tài khoản, IB:
+ 64 9 6320129
Email:
Skype: