Thông Tin Hỗ Trợ Khách Hàng

PFD cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp 24/7

Trụ sở: Level 8, Swanson House,12- 26 Swanson St., Auckland Central 1010, New Zealand
Địa chỉ hộp thư: PO Box 105108, Auckland City 1143, New Zealand
Dịch vụ khách hàng: +64 9 6320129/100/121
Email: [email protected]
Hỗ trợ kỹ thuậy\t: +64 9 6320100/121
Email: [email protected]
Skype: pacific.vn
MSN: [email protected]
Mở tài khoản, IB: + 64 9 6320129
Email: [email protected]
Số điện thoại quốc tế: +64 9 632 0100
Tiếp tân: +64 9 632 0129
Điện thoại miễn phí: 0800 000973

Khi nào thì liên lạc phòng giao dịch ? Tất cả các khách hàng của PFD có thể liên lạc với phòng giao dịch dễ dàng trong các trường hợp sau:

Không thể đăng nhập do mất kết nối internet
Giao dịch Trực Tuyến xảy ra sự cố
Lỗi internet hoặc sự cố khi kết nối với máy chủ của PFD
Đối với các trường hợp khác và không liên quan tới giao dịch của bạn . Vui lòng liên hệ Phòng Hỗ Trợ của PFD, tại số điện thoại +64 9 6320100/121/129. hoặc chat Skype bằng Tiếng Việt
Gửi Tin Nhắn
Contacts

Get in touch

Thông Tin Hỗ Trợ Khách Hàng

PFD cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp 24/7

Trụ sở:
Level 8, Swanson House,12- 26 Swanson St., Auckland Central 1010, New Zealand
Địa chỉ hộp thư:
PO Box 105108, Auckland City 1143, New Zealand
Hỗ trợ kỹ thuậy\t:
+64 9 6320129/100/121
Email:
Mở tài khoản, IB:
+ 64 9 6320129
Email:
Skype: