Hỗ Trợ Kỹ Thuật

PFD cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp 24/7.

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Phone: +64 9 6320121/142/100
Email: [email protected]
Skype: pacific.vn

Mở tài khoản

Phone: +64 9 632 0129
Email: [email protected]
Skype: pacific.vn
Contacts

Get in touch

Thông Tin Hỗ Trợ Khách Hàng

PFD cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp 24/7

Trụ sở:
Level 8, Swanson House,12- 26 Swanson St., Auckland Central 1010, New Zealand
Địa chỉ hộp thư:
PO Box 105108, Auckland City 1143, New Zealand
Hỗ trợ kỹ thuậy\t:
+64 9 6320129/100/121
Email:
Mở tài khoản, IB:
+ 64 9 6320129
Email:
Skype: