Theo Chúng Tôi:

Pháp Lý

Tiết lộ Những yêu cầu

Công ty phát hành được yêu cầu phải tuân thủ các yêu cầu được tiết lộ theo bộ Thị trường Tài Chính được ban hành chỉ đạo vào năm 2013

"Thông tin về ‘những quy định cung cấp’ phải được tiết lộ trong bản tuyên bố công bố sản phẩm (PDS) và được đăng kí công khai. Cùng lúc đó, những thông tin đưa ra này phải bao gồm tất cả thông tin về việc cung cấp một sản phẩm tài chính và luôn cập nhật thông tin mới nhất, chính xác và dễ hiểu."

Tìm hiểu thêm

Đọc bản báo cáo công bố sản phẩm của chúng tôi tại đây (PDS)

Giao dịch công bằng

"Bộ Thị trường Tài Chính ban hành chỉ đạo năm 2013 (FMC Act) thiết lập những tối thiểu tuân thủ tiêu chuẩn các hành vi đối với những người hoạt động trong thị trường tài chính.

Luật FMC cung cấp các giao dịch công bằng liên quan đến sản phẩm và dịch vụ tài chính bằng cách cấm:

  • Những hướng dẫn sai lầm hoặc lừa đảo
  • Sự trình bày sai hoặc gây hiểu lầm
  • Những đại diện không được chứng minh
  • Cung cấp các sản phẩm tài chính trong quá trình các cuộc họp không yêu cầu.

Giao dịch công bằng quy định tại luật FMC không được tập trung chỉ trên các khách hàng bán lẻ. Mà nó được áp dụng cho tất cả các thành viên của xã hội (bất kể cho dù họ là nhà bán lẻ hay khách hàng bán sỉ) và được dựa trên sự tương đương quy định trong Giao Dịch Công Bằng Ban Hành vào năm 1986 (FTA)."

Tìm hiểu thêm

Từ chối trách nhiệm

Công ty không chịu trách nhiệm pháp lí đối với bất kì lỗi hoặc thiếu sót nào trên trang web. Tìm hiểu thêm

Chính sách bảo mật

Công ty hoàn toàn tuân thủ theo Ban hành luật Bảo mật năm 1993. Tìm hiểu thêm

Những khiếu nại

Bạn nên làm gì nếu có một vấn đề gì đó sai? Trong trường hợp đó, nếu bạn muốn khiếu nại, đầu tiên bạn nên khiếu nại bằng văn bản mô tả chi tiết bản chất của sự việc và gửi tới nhà quản lý rủi ro và khiếu nại của công ty Pacific Financial Derivatives. Ngày nhận được đơn khiếu nại của bạn, PFD Ltd sẽ xác nhận với bạn rằng nó đã được nhận như thế và sẽ cố gắng điều tra và trả lời cho bạn trong vòng 10 ngày. Mọi chi tiết liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau:

Địa chỉ văn phòng: tầng 8, 12-26 đường Swanson, trung tâm Auckland 1010, New Zealand
Địa chỉ gửi mail: PO Box 105108, thành phố Auckland 1143, New Zealand

Số điện thoại: +64 96 320 010
Quản lý rủi ro và khiếu nại: John Gifford
Email: john@pfd-nz.com
Website: www.pfd-nz.com

Tranh chấp giải quyết

In the first instance the Risk & Compliance Manager will try and resolve the dispute between the parties. Trong trường hợp đầu tiên, người quản lí rủi ro và khiếu nại sẽ cố gắng và giải quyết các tranh chấp giữa các bên một cách ổn thỏa nhất. Tuy nhiên, nếu không thể đạt được kết quả khả quan, bạn nên tham khảo các vấn đề về Giải quyết Tranh chấp Tài Chính và theo các hướng dẫn được thiết lập tại trang web https://fdrs.org.nz/complaints/

Giải quyết Tranh chấp Tài Chính là một chương trình giải quyết vụ tranh chấp đã được phê duyệt theo Bộ Cung cấp Dịch vụ Tài Chính (Bộ Đăng kí và Giải quyết Tranh chấp) ban hành năm 2008. Những đối tượng tham gia của chúng tôi được thiết lập chi tiết tại trang web : http://www.fdr.org.nz/member_search/scheme_member/FM0312 Financial Chi tiết liên hệ Bộ Giải quyết Tranh chấp Tài Chính:

Giải quyết tranh chấp tài chính
PO Box 5730 Wellington 6145 New Zealand

Điện thoại: +64 49 109 952 hoặc
Điện thoại miễn phí: 0508 337 337
Email: enquires@fdr.org.nz
Website: www.fdr.org.nz