Hỗ Trợ Giao Dịch
Skype: pacific.f.d
International Dealing Desk: +64 9 632 0100

Khi nào thì liên lạc phòng giao dịch ?

Tất cả các khách hàng của PFD có thể liên lạc với phòng giao dịch dễ dàng trong các trường hợp sau :

Không thể đăng nhập do mất kết nối internet
Giao dịch Trực Tuyến xảy ra sự cố
Lỗi internet hoặc sự cố khi kết nối với máy chủ của PFD

Đối với các trường hợp khác và không liên quan tới giao dịch. Vui lòng liên hệ Phòng Hỗ Trợ của PFD, tại số điện thoại +64 9 6320121 hoặc 129. hoặc chat qua Skype: pacific.vn

Contacts

Get in touch

Thông Tin Hỗ Trợ Khách Hàng

PFD cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp 24/7

Trụ sở:
Level 8, Swanson House,12- 26 Swanson St., Auckland Central 1010, New Zealand
Địa chỉ hộp thư:
PO Box 105108, Auckland City 1143, New Zealand
Hỗ trợ kỹ thuậy\t:
+64 9 6320129/100/121
Email:
Mở tài khoản, IB:
+ 64 9 6320129
Email:
Skype: