Theo Chúng Tôi:

Từ Chối Trách Nhiệm

Chúng tôi, Pacific Financial Derivatives Ltd (“PFD”) sẽ cố gắng để đảm bảo các thông tin trên trang web này là chính xác và được cập nhật liên tục nhưngchúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào nó có thể xảy ra. Tất cả các thông tin, tài liệu được đăng trên website này đều được hưởng sử bảo hộ của pháp luật hiện hành.
Các thông tin trên trang web này được thiết kế để cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ hiện tại PFD và có thể thay đổi mà không báo trước.
Việc Sử dụng trang web này đồng nghĩa rằng bạn đã chấp nhận các điều khoản và điều kiện kinh doanh của chúng tôi. PFD có thể thay đổi chính sách này bất cứ lúc nào. Phiên bản hiện tại của các điều khoản và điều kiện kinh doanh đang được đăng trên trang web này.

Phần Mềm Và Hệ Thống PFD sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ những thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên hay lỗi từ máy tính, hệ thống máy tính hoặc các thiết lập tại máy tính của bạn. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với doanh thu hoặc lợi nhuận mà bạn có thể bị phát sinh từ việc sử dụng của bạn, do đường truyền mạng chậm hoặc không thể truy cập cũng như trường hợp khách hàng bị thiệt hại (hoặc có thêm lợi nhuận) do Trượt Giá hoặc GAP giá khi thị trường biến động quá mạnh. PFD không cung cấp bất kỳ sự bảo lãnh hay đền bù nào về việc các trang web hoặc tài liệu trên trang này có thể đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu của bạn.

Bản Quyền Tất cả các quyền sử hữu pháp lý về trí tuệ của trang web này dù chúng tôi trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp thông qua một bên thứ ba thì nó vẫn là tài sản của Pacific Financial Derivatives Ltd (PFD). Không ai có quyền phần phối, sao chép hoặc phổ biến các thông tin này dưới bất cứ hình thức nào.

Giao dịch ngoại hối, cá cược và chứng khoán được giao dịch trên toàn cầu. Tuy nhiên một số quốc gia lại không cho phép như vậy. Vì vậy, cá nhân mỗi nhà đầu tư phải tự đảm bảo rằng mình đang thực hiện theo luật pháp nước mình cả về mặt sở hữu một tài khoản giao dịch và các luật thuế liên quan.
Cụ thể là chúng tôi không cho phép người dân Mỹ hay những công dân ở vùng thuộc Mỹ đăng ký một tài khoản với chúng tôi. Bạn không thể truy cập vào bất cứ trang web hoặc phần mềm giao dịch nào liên quan đến PFD từ Mỹ hoặc các quốc gia liên quan đến Mỹ; vì nơi đó luật pháp của họ không cho phép tuyên truyền, quảng bá về kinh doanh hay cá cược ở nước khác.

Bên Thứ Ba Trang web này có thể chứa các phần mềm được sản xuất bởi bên thứ ba hoặc được liên kết tới một đường dẫn của trang web khác. PFD sẽ không có trách nhiệm với các khoản về tiền tệ, sự chính xác cũng như việc hoạt động của bên thứ ba. Các nhà đầu tư nên tìm hiểu các bên thứ ba một các trực tiếp.

Từ Chối Dịch Vụ Dịch vụ và sản phẩm được đăng tại www.pfd-nz.com và được cung cấp bởi Pacific Financial Derivatives Ltd không dành cho những người mang quốc tịch Mỹ hoặc đang sinh sống tại Mỹ.

Các Quốc Gia Bị Cấm/Rủi Ro Cao Các yêu cầu mở tài khoản từ các "quốc gia bị cấm/Rủi ro cao" với PFD sẽ bị từ chối bao gồm : Afghanistan, Congo Republic, Cote d’Ivoire, Eritrea, Guinea Bissau, Iran, Korea (North), Lebanon, Liberia, Libya, Myanmar, Somalia, Sudan, Syria, Tajikistan, Yemen and Zimbabwe.