Theo Chúng Tôi:

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này mô tả cách PFD (công ty) thu thập và sử dụng thông tin như thế nào thông qua trang web của mình.

Ban hành bảo mật năm 1993 Được yêu cầu bởi ban hành Bảo mật năm 1993, chúng tôi hoàn toàn tuân thủ theo các thủ tục bảo mật trong việc lưu trữ và tiết lộ thông tin mà bạn đã cho chúng tôi quyền để ngăn chặn truy cập trái phép.

Sự cam kết PFD tôn trọng sự riêng tư của bất kì người dùng nào truy cập vào trang web của mình; do đó, công ty cam kết trong việc bảo vệ an toàn cho bất kì khách hàng hiện tại hoặc tương lai, những ứng cử viên và kể cả khách đến thăm website.

Các ứng dụng Để mở một tài khoản với PFD, đầu tiên bạn phải hoàn thành và gửi mẫu đơn đính kèm với các tài liệu cần thiết được yêu cầu. Bằng cách hoàn tất mẫu đơn, bạn còn được yêu cầu để tiết lộ thông tin cá nhân để công ty có khả năng đánh giá mẫu đơn của bạn và tuân thủ theo các quy định có liên quan tới luật pháp. Những thông tin này cũng được sử dụng bởi công ty để thông báo cho bạn về dịch vụ của chính nó.

Sự bảo mật và bảo vệ dữ liệu cho khách hàng cá nhân Các thông tin mà bạn cung cấp về bản thân cho PFD sẽ chỉ được sử dụng bởi PFD và sẽ không được phân phối tới bất kĩ bên thứ ba nào mà không có sự cho phép của bạn, ngoại trừ theo quy định cần được cung cấp bởi chính phủ New Zealand.

Cookies Cookie là một tập tin văn bản nhỏ được lưu trữ trên máy tính của người dùng cho các mục đích lưu trữ dữ liệu. PFD cũng sử dụng nó trên trang web của mình. Công ty không kết nối với những thông tin lưu trữ trong tập tin văn bản nhỏ của bất kì thông tin nhận dạng cá nhân nào mà bạn có thể gửi. Theo dõi hệ thống được sử dụng trên trang web của công ty có thể thu thập chi tiết dữ liệu các trang mà bạn đã truy cập, bạn phát hiện ra trang web này như thế nào, tần số bạn ghé thăm nó, vâng vâng và vâng vâng; thông tin này để cải thiện nội dung của trang web mà công ty thu được và cũng có thể được sử dụng bởi PFD để liên lạc với bạn.

Từ chối trách nhiệm pháp lý PFD có quyền tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo yêu cầu của quy tắc và quy định và khi công ty tin rằng tiết lộ là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi và/hoặc thực hiện theo một tố tụng tư pháp, lệnh của tòa án hoặc quy trình phục vụ pháp lý.

Những thay đổi trong bản bảo mật Chúng tôi có quyền sửa đổi tuyên bố về quyền riêng tư này bất cứ lúc nào, vì vậy xin vui lòng xem lại nó thường xuyên.

Tìm hiểu thông tin Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về “chính sách bảo mật”, xin vui lòng e-mail chúng tôi (compliance@pfd-nz.com).

Ngày 24-07-2014