Swap-Free Product List

Forex

Biểu tượngMô tảNhỏ nhất/Lớn nhấtYêu cầu lợi nhuậnMức độ dừng
EURUSDiEuro vs US Dollar0.01/20.01:10015.0 pt.
USDJPYiUS Dollar vs Japanese Yen0.01/20.01:10050.0 pt.
GBPUSDiGreat Britain Pound vs US Dollar0.01/20.01:10040.0 pt.
USDCHFiUS Dollar vs Swiss Franc0.01/20.01:10050.0 pt.
USDCADiUS Dollar vs Canadian Dollar0.01/20.01:10050.0 pt.
EURJPYiEuro vs Japanese Yen0.01/20.01:10070.0 pt.
CADJPYiCanadian Dollar vs Japanese Yen0.01/20.01:10070.0 pt.
ZARJPYiSOUTH AFRICAN RAND vs Japanise Yen0.01/20.01:100100.0 pt.
USDSGDiUS Dollar vs Singapore Dollar0.01/20.01:100100.0 pt.
USDSEKiUS Dollar vs Swedish Krona0.01/20.01:100100.0 pt.
USDNOKiUS Dollar vs Norvegian Krone0.01/20.01:100100.0 pt.
USDHKDiUS Dollar vs Hong Kong0.01/20.01:100100.0 pt.
USDDKKiUS Dollar vs 0.01/20.01:100100.0 pt.
NZDUSDiNew Zealand Dollar vs US Dollar0.01/20.01:10050.0 pt.
NZDCADiNew Zealand Dollar vs Canadian Dollar0.01/20.01:10050.0 pt.
NOKSEKiNorvegian Krona vs Swedish Krona0.01/20.01:100100.0 pt.
GBPZARiGreat Britan Pound vs SOUTH AFRICAN RAND0.01/20.01:100100.0 pt.
GBPSEKiGreat Britan Pound vs Swedish Krona0.01/20.01:100100.0 pt.
GBPNOKiGreat Britan Pound vs Norvegian Krone0.01/20.01:100100.0 pt.
GBPJPYiGreat Britan Pound vs Japanise Yen0.01/20.01:100100.0 pt.
GBPDKKiGreat Britan Pound vs Danish Krone0.01/20.01:100100.0 pt.
GBPCHFiGreat Britan Pound vs Swiss Franc0.01/20.01:100100.0 pt.
GBPCADiGreat Britan Pound vs Canadian Dollar0.01/20.01:100100.0 pt.
GBPAUDiGreat Britan Pound vs Australian Dollar0.01/20.01:100100.0 pt.
EURSEKiEuro vs Swedish Krona0.01/20.01:100100.0 pt.
EURNOKiEuro vs Norvegian Krone0.01/20.01:100100.0 pt.
EURGBPiEuro vs Great Britain Pound 0.01/20.01:10050.0 pt.
EURDKKiEuro vs Danish Krone0.01/20.01:100100.0 pt.
EURCHFiEuro vs Swiss Franc0.01/20.01:100100.0 pt.
EURCADiEuro vs Canadian Dollar0.01/20.01:100100.0 pt.
EURAUDiEuro vs Australian Dollar0.01/20.01:100100.0 pt.
CHFJPYiSwiss Franc vs Japanese Yen0.01/20.01:100110.0 pt.
CADCHFiCanadian Dollar vs Swiss Franc0.01/20.01:100110.0 pt.
AUDUSDiAustralian Dollar vs US Dollar0.01/20.01:10030.0 pt.
AUDNZDiAustralian Dollar vs New Zealand Dollar0.01/20.01:100110.0 pt.
AUDJPYiAustralian Dollar vs Japanise Yen0.01/20.01:100100.0 pt.
AUDCADiAustralian Dollar vs Canadian Dollar0.01/20.01:100110.0 pt.
NZDJPYiNew Zealand Dollar vs Japanese Yen0.01/20.01:100100.0 pt.
NZDCHFiNew Zealand Dollar vs Swiss Franc0.01/20.01:10050.0 pt.
GBPNZDiGreat Britan Pound vs New Zealand Dollar0.01/20.01:100100.0 pt.
EURNZDiEuro vs New Zealand Dollar0.01/20.01:100100.0 pt.
AUDCHFiAustralian Dollar vs Swiss Franc0.01/20.01:100110.0 pt.

Metals

Biểu tượngMô tảNhỏ nhất/Lớn nhấtYêu cầu lợi nhuậnMức độ dừng
XAUUSDiGold - XAUUSDi0.01/10.01:100700.0 pt.
XAGUSDiSilver - US Dollar0.01/10.01:100600.0 pt.
Contacts

Get in touch

Thông Tin Hỗ Trợ Khách Hàng

PFD cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp 24/7

Trụ sở:
Level 8, Swanson House,12- 26 Swanson St., Auckland Central 1010, New Zealand
Địa chỉ hộp thư:
PO Box 105108, Auckland City 1143, New Zealand
Hỗ trợ kỹ thuậy\t:
+64 9 6320129/100/121
Email:
Mở tài khoản, IB:
+ 64 9 6320129
Email:
Skype: