Theo Chúng Tôi:

Các ưu điểm của PFD-NZ

  • Sàn NDD với công nghệ đẩy lệnh hoàn toàn
  • Đòn bẩy cao cho FX và Kim Loại Quý
  • Đăng ký hợp pháp tại FMA
  • Rút/Nạp tiền nhanh chóng
  • Cơ chế linh hoạt cho Đại Lý IB
  • Chênh lệch Mua/Bán cạnh tranh
  • Khả năng khớp lệnh nhanh chóng
  • Không hạn chế giao dịch EA, Scalpe, Hedge
Type PFDTrader (MT4) PFDPro (MT4) PFDProPlus (MT4)
Sản Phẩm FX, CFDs, chỉ số kim loại quý
Độ chênh lệch Cạnh tranh Giá gốc Giá gốc
Hoán đổi Mỗi giao dịch Mỗi giao dịch Đầu ra cho những vị trí không
có nghiệp vụ bảo đảm
Phí Giao Dịch Không phí 1$/lot/lệnh 1$/lot/lệnh
Đòn Bẩy 1 : 300(*1) 1 : 300(*1) 1 : 100
Biểu Đồ
Margin call 150% 150% 100%
Stop Out 100%(*2) 100%(*2) 50%
EA, Signal
Khối Lượng Giao Dịch 0.01 lot(*3) 0.01 lot(*3) 0.01 lot(*3)
Khối Lượng Giao Dịch (FX) 1,000 1,000 1,000
Nạp Tiền Tối Thiểu Không yêu cầu tối thiểu Không yêu cầu tối thiểu $1000
Môi Giới IB Được phép(*5) Được phép(*4) Được phép(*4)
Phương pháp giao dịch Giao dịch trên thị trường Giao dịch trên thị trường Giao dịch trên thị trường
FIX API
* Conditions Apply
(*1) Đòn bẩy 1:300 cho tài khoản dưới 5,000 $ và 1:100 cho tài khoản trên 5,000 $
(*2) Tất toán lệnh 100 % cho tài khoản dưới 5,000 $ và 50% cho tài khoản trên 5,000 $
(*3) Một số sản phẩm CFD có khối lượng giao dịch tối thiểu là 0.1 lot hoặc từ 1 lot
(*4) IB có thể tự thêm phí giao dịch.
(*5) Rebate trên spread cho từng sản phẩm.